အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း၁၄၈နှစ် သက်တမ်းရှိသော ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအား မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခဲ့မှုပုံရိပ်များ

အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နယူးကာဆယ်မြို့၌ နှစ်ပေါင်း၁၄၈နှစ့်သက်တမ်းရှိသော ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအား မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ 🙏🙏🙏

Source….I AM BUDDHA

ဓာတ်ပုံ #1

ဓာတ်ပုံ #2

ဓာတ်ပုံ #3

ဓာတ်ပုံ #4

ဓာတ်ပုံ #5

ဓာတ်ပုံ #6

ဓာတ်ပုံ #7

ဓာတ်ပုံ #8

ဓာတ်ပုံ #9

ဓာတ်ပုံ #10

ဓာတ်ပုံ #11

ဓာတ်ပုံ #12

ဓာတ်ပုံ #13

ဓာတ်ပုံ #14

ဓာတ်ပုံ #15

ဓာတ်ပုံ #16

ဓာတ်ပုံ #17

ဓာတ်ပုံ #18


ဓာတ်ပုံ #19

ဓာတ်ပုံ #20


ဓာတ်ပုံ #21