စိမ်းလန်းစိုပြေသောနောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်၊ လမ်း ၃၀ (အလယ်)နှင့်၂၉ လမ်း(အလယ်)

သည်လိုနောက်ဖေးလမ်းကြားလေးမှာ ကုလားထိုင်လေးနဲ့စာဖတ်
ချင်လိုက်တာ 🥺

“စိမ်းလန်းစိုပြေသောနောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်”🌴

လမ်း ၃၀ (အလယ်)နှင့်၂၉ လမ်း(အလယ်)

Photos Credit

သတင်းဓာတ်ပုံ ၁

သတင်းဓာတ်ပုံ ၂

သတင်းဓာတ်ပုံ ၃

သတင်းဓာတ်ပုံ ၄

သတင်းဓာတ်ပုံ ၅

သတင်းဓာတ်ပုံ ၆

မူရင်းရေးသား သူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။