ဆုတောင်းပြည့် ရုပ်ပွားတော်နှစ်ဆူ၏ ဦးခေါင်းတော်များ ဖျက်စီးခြင်း ခံလိုက်ရပြန်ပါပြီ

မိတ္ထီလာမြို့ ကျီတော်ကုန်း ရပ်ကွက် ကံဦးနယ်မြေရှိ

ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားရှိ ဘုရားနှစ်ဆူ၏

ဦးခေါင်းတော်များအား ချိုးဖြတ်ခြင်း

ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။


သတင်းဓာတ်ပုံ ၁


သတင်းဓာတ်ပုံ ၂

သတင်းဓာတ်ပုံ ၃