ထင်း လုပ် ဖို့ ဝါး လုံး ကို ခွဲ လိုက် ရာ မှ ဝါး လုံး အ တွင်း မှ လူ ခြောက် အ ရုပ် ထွက် လာ

စစ် ကိုင်း မြို့ရွှေ မင်း ဝံ ရပ် ကွက် မွ စ/နယ် မြေ ၈/လမ်း အ တွင်း က နေ အိမ် တ အိမ် တွင် ထ မင်း ချက် ရန်အ တွက်။


မီး ဆိုက် ရန် ဝါး လုံး ကို ခြဲ လိုက် စဉ် ဝါး လုံး အ တွင်း က လူ နှင့်ပုံသဏ္ဍန်တူသည့် လူခြောက်ရုပ်လေးထွက်ရှိလာခဲ့သည်။


အ ဆို ပါ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရပ်ဝေး ရပ္နီးက လူအမ်ားအျပား လာရောက်၍ ကြည့်ရှု နေကြကြောင်း ယနေ့နံနက်ပိုင်းက စာရေးသူကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ထင်း လုပ် ဖို့ ဝါး လုံး ကို ခွဲ လိုက် ရာ မှ ဝါး လုံး အ တွင်း မှ လူ ခြောက် အ ရုပ် ထွက် လာ
စစ် ကိုင်း မြို့ရွှေ မင်း ဝံ ရပ် ကွက် မှ စ/နယ် မြေ ၈/လမ်း အ တွင်း က နေ အိမ် တ အိမ် တွင်။ထ မင်း ချက် ရန်အ တွက် မီး ဆိုက် ရန် ဝါး လုံး ကို ခွဲ လိုက် စဉ် ဝါး လုံး အ တွင်း က လူ နှင့်ပုံသဏ္ဍန်တူသည့် လူခြောက်ရုပ်လေးထွက်ရှိလာခဲ့သည်။

အ ဆို ပါ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရပ်ဝေး ရပ်နီးက လူအများအပြား လာရောက်၍ ကြည့်ရှု နေကြကြောင်း ယနေ့နံနက်ပိုင်းက စာရေးသူကို ယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
Credit Eai gyi