လုံးဝအချိန်ကိုက် ရိုက်ထားမိတဲ့ အလွဲဓာတ်ပုံများ

စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္ ႐ိုက္ထားမိတ့ဲ ဓာတ္ပံုေလးေတြက္ို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

 

1) လိပ္ျပာ မ်က္မွန္သစ္ ဝယ္ၾကအံုးမလား

2)အလွခ်င္းျပဳင္ ဘယ္သူႏိုင္

 

3)လီဘာတီ ရ႔ဲ စူပါစြမ္းအင္

 

4)ျမင္းေခါင္းန႔ဲလူ ျမင္ဖူးလား

5)ေႏြရာသီအတြက္ အထူးထုတ္ ဦးထုပ္

6) ေခြးေလးေတြေတာင္ ငါးမွ်ားတတ္ေနၿပီပဲ

 

7) ဘယ္သူ႔မ်က္လံုး ပိုလွလဲ

 

8)ေတာ္ေတာ္ရွည္တ့ဲ ေခြးေလးပါလား

 

9)ဘားေမာင္ရ႔ဲ ေျခတံအလွေလး ႐ွဳစားပါအံုး

 

10)ေဟ့..ဘာ႐ွဳေနတာလဲ

 

11)ေမွာ္ဦးထုပ္က တကယ္ရွိတာေနာ္

ၾကည့္ ေခါင္းေပၚ ပ်ံဝဲေနတာ

 

12) မီးမႈတ္ထုတ္ႏိုင္တ့ဲ ေခတ္ေပၚ နဂါးႀကီး

 

13)ဘာေတြျပေနတာလဲ..မၾကည့္ခ်င္ပါဘူးဆို

 

14)ေရဆိုတာ ဆြဲဆန္႔လို႔ရတာ သိၿပီးၿပီလား

 

15)ေရသူထီးဆိုတာ ဒီလိုပါေနာ္

 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ွဳေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။