မတူတဲ့ တိစ္ဆာန်နှစ်ကောင် ပေါင်းစပ်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ထူးထူးခြားခြား သတ္တဝါများ

တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာ သူတို့ဟာသသတို့နေတာ တကယ်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ လူတွေက သဘာဝတရားကို ကျော်လွန်ပြီး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ လူတွေ မျိုးဖော်စပ်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန် (၁၈) မျိုးကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်

(1)Liger

ဒီအကောင်ကိုတော့ ခြသေ့ၤအထီးနဲ့ကျားအမကို မျိုးစပ်ထားတာပါ။ သူတို့ကတော့ ပေါင် ၉၀၀ ထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။

(2)Tigon

ဒီအကောင်ကိုတော့ ကျားအထီးနဲ့ခြသေ့ၤအမကို မျိုးစပ်ထားတာပါ။

(3)Zonkey

ဒီအကောင်ကတော့ မြင်းကျားနဲ့ မြည်းကို မျိုးစပ်ထားတာပါ။

(4)Jaglion

ဒီအကောင်ကိုတော့ ဂျာဂွားနဲ့ ခြသေ့ၤအမကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(5)Geep

ဒီအကောင်လေးကိုတော့ ဆိတ်နဲ့သိုးကို မျိုးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

(6)Grolar Bear

ဒီအကောင်ကိုတော့ ပိုလာ ဝက်ဝံနဲ့ဝက်ဝံညို ကို မျိုးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

(7)Coywolf

ဒီအကောင်ကိုတော့ coyote ဝံပုလွေမျိုးနဲ့ ရိုးရိုးဝံပုလွေမျိူးတို့ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(8)Zebroid

ဒီအကောင်ကိုတော့ မြင်းကျားနဲ့ မြင်းနဲ့ မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(9)Savannah Cat

ဒီအကောင်ကိုတော့ အိမ်မွေးကြောင်နဲ့ serval ကြောင်ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(10)Wholphin

ဒီကောင်လေးကိုတော့ Killer ဝေလငါးနဲ့ Bottlenose လင်းပိုင်တို့ကို မျိုးစပ်ထားတာပါ။

(11)Beefalo

ဒီအကောင်ကိုတော့ ကျွဲနဲ့နွားကို မျိုးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

(12)Hinny

ဒီအကောင်ကိုတော့ မြည်းအမနဲ့မြင်းအထီးကို မျိုးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

(13)Narluga


ဒီအကောင်ကိုတော့ ဝေလငါးနဲ့ beluga ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(14)Cama

ဒီအကောင်ကိုတော့ ရိုးရိုးကုလားအုတ်နဲ့Llama သစ်ကုလားအုတ် တို့ကို မျိုးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

(15)Dzo

ဒီအကောင်ကိုတော့ နွားနဲ့တိဗက်နွားရိုင်းတို့ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(16) Leopon

ဒီအကောင်ကိုတော့ ကျားသစ်အထီးနဲ့ ခြသေ့ၤအမတို့ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(17)Mulard

ဒီအကောင်ကိုတော့ ဘဲခေါင်းစိမ်းနဲ့Muscovy ဘဲ တို့ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(18)Zubron

ဒီအကောင်ကိုတော့ နွားနဲ့ အမွေးရှည်နွားရိုင်းကြီး တို့ကို မျိုးစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။