သင့်ကိုသင့်ကံဆိုးလှပြီထင်ရင် ဒီလူ(၂၅) ယောက်ရဲ့ပုံကို ကြည့်လ္ိုက္ပါ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Shwe Yaung Myanmar(writer-kk)