လက်တွေ့မှာစိတ်ထဲ ထင်ထားတာထက် အဆများစွာ ပိုကြီးတဲ့ အရာများ-(၁၆) ပုံ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Shwe Yaung Myanmar