တစ်ညတည်းခ $၁၅၀,၀၀၀( သိန်း ၂၈၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်) ကျသင့်တဲ့ ဟိုတယ်က အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ကို ကြည့်လ်ုက်သောအခါ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Shwe Yaung Myanmar