ငါးပိရည်နဲ့ တွဲဖက်စားဖို့ ချဉ်ဖတ်စုံကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် သန့်သန့်လေး ပြုလုပ်နည်း

.

.

.

.

.

.

.

.

.