၁နှစ် မှာ ၁ကြိမ် သာ ပျော်ရွှင် ရတာမို့ လွတ်လပ် ခွင့်လေး ပေးပါ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.