အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း တခုမှ မလုပ်ဘဲ ကျောက်ကပ်ဆေးခဲ့ရတဲ့ လူရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို လိုက်ကြည့်တဲ့အခါ…

.

.

.

.

.