ထိုင်းမင်းသမီးတစ်ဦး ကျောက်ဖရာမြစ်အတွင်း ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသည့် အကြောင်းအရင်းအပြည့်အစုံ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.