မြွေတကောင်ကို ကိုယ်မှာအပတ်ခံပြီး အိမ်ထဲ ခေါ်လာတဲ့ ခွေးကလေး နာမည်ကြီးနေ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.