ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ​က ဆီစျေး လုံးဝမတက်ရခြင်း အကြောင်းကို အခုလိုပြောပါတယ်….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.