နှစ်တွေအကြာကြီး ခင်ပြီး နီးနီးစပ်စပ်နေခဲ့တဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်


.

.

.
.


.

.

.

.

Shwe Yaung Myanmar