မနက်စာအတွက် စဉ်းစားရခက်နေတဲ့အိမ်ရှင်မတို့အတွက်.. ပေါင်မုန့် ကို မနက်စာအဖြစ် အမျိုးမျိုး လုပ်နည်း (၁၃) မျိုး

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.