ထိုင်းနိုင်ငံ ညစျေးထဲမှာ အရမ်းရောင်းကောင်းတဲ့ Buttered Sweet Corn လုပ်နည်းလေးပါ

.

.

.

.

.

.