ထမင်းပေါင်းအိုးဖြင့် ချက်သော ထမင်းကို ကြာရှည်အထားခံအောင် လုပ်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.