ထမင်းစားတဲ့အခါ ဇွန်းနဲ့စားသင့်လား၊ လက်နဲ့စားသင့်လားဆိုတဲ့ အဖြေ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.