“အဘ ထီးပြင်တာလား…” “ဟမ်…” “ထီးပြင်တာလား ထီးရောင်းတာလားလို့…” “ကျွန်တော်နားသိပ်မကြားရဘူးဗျ …”


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.