ပညာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပုံ နှစ်မျိုး (ဒါကို လူတော်တော်များများ သဘောမပေါက်ကြဘူး)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.