ကိုရီးယား အစားစာ 10မျိုး ဂင်ချီနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ချက်စားလို့ရအောင် ချက်နည်းလေးတွေ မျှဝေ လိုက်ပါသည်။

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.