ဖေ့စ်ဘုတ်ဂရုတွင် တင်ခဲ့ရာ ကွန်မန့်များနှင့် ရှယ်မှုများ လွန်စွာများပြားလာခဲ့သည်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.