ငါးသည်ရဲ့ စကားကို နားယောင်မိလို့ ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ မြန်မာ ၂ ဦး


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.