ပျားရည် အတုလား၊ အစစ်လား ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး တင်ပေးလိုက်ပါပြီ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.