ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ အစစ်အမြစ်ကိုက် ဖြစ်နေရင် ဒီနည်းကိုသုံးပါ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.