ဝက်လက် /ဝက်ခြေထောက် / ဝက်သားတုတ်ထိုး /ဝက်နံရိုး ချက်နည်း အမျိုးမျိုး

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.