အပူလျှပ်ပြီး ရုတ်တရက် သတိလစ် အသက်ရှုရပ်သွားတဲ့ လူနာကို ဘာလုပ်ပေးသင့်လဲ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.