မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်က ရိဒ်ရေကန်လို အသည်းပုံရှိတဲ့ ကမ္ဘတစ်ဝန်းက ရေကန်(၂၃) ခု


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Credit all photos to original owners
Shwe Yaung Myanmar