ရေချိူးခန်းထဲမှာ ထားရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်း ၇ မျိုး


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.