ထုံကျင်ကိုက်ခဲနေရင် ဒီဆေးမြီးတိုလေးနဲ့ ပျောက်ပါတယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.