သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားအားလုံးရဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားပါတယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.