မတည့်တာ စားပြီး တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.