ထူးဆန်းစွာနဲ့ ပယ်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယကို ရောက်သွားတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ္တဖောင်တော်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.