ရန်ကုန်က တိစ္ဆာန်ရုံကြီး မကြာခင် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာလား


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.