ဂျပန်နိုင်ငံက မိဘတွေ သားသမီးကို ဆုံးမတဲ့အခါ ပြောပြလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.