ဓာတ်ဆီဖြည့်ဖို့မလို၊ အားသွင်းဖို့လည်းမလိုတဲ့ ကားတွေ လာတော့မယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.