ကြောင်လျှာသီးနှင့်ကြောင်လျှာပွင့် ကိုအသားနှင့်တွဲချက်စားသောအခါ ဆေးဖက်ဝင်ပုံ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.