မိုးကြိုးတွေ ပစ်နေတဲ့အချိန် အိမ်ထဲမှာ ဒါတွေမလုပ်နဲ့


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.