၉ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ဆီးချို ၆၀၀ အထိ တက်တာ မိဘတွေ သိလိုက်တဲ့အခါ…


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.