မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ဇက်​ကြောတက်ခြင်း ပျောက်စေတဲ့ အိမ်တွင်းဆေး


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.