မျောက်ငိုသီး စားပြီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း မသွားဘဲ နေနိုင်ပြီ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.