ရန်ကုန်မြို့က တိုက်နှစ်လုံးကြား ညှပ်မိနေသူကို ၃ နာရီအကြာ ကယ်တင်ပြီးနောက်..


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.