ခြင်ရိုက်တံ မလို၊ ခြင်ဆေးခွေ မလိုဘဲ ခြင်ပြေးစေတဲ့နည်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.