သမီးလေးကို မဖြစ်မနေ ပြောပြရမယ့် စကား (၇) ခွန်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.