ကိုယ့်သားသမီးကို ငရဲပေးတဲ့ မိဘ မဖြစ်စေဖို့


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.