သာမန် အခန်းအပူချိန်မှာပဲ (၂) နှစ်ကြာတဲ့ အထိ ထိန်းသိမ်းထားလို့ရပါတယ် (ရေခဲသေတ္တာမလို)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.