ဒီလိုဆံပင်ကေတွေမြင်ပြီးရင် မိမိရဲ့ဆံသဆရာကို ကျေးဇူးအခါအခါ တင်နေလိမ့်မယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.