ဆယ်ဖီဆွဲတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူက တကယ်ဆရာပ်ိုကျလဲ ဆိုတာ ပြသလိုက်ကြတဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးများ-(၁၆) ပုံ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Credit all photos to original owners
Shwe Yaung Myanmar